متن آهنگ چشمای من


چشمای من میل به گریه داره میخواد بباره
دل نمیدونی که چه حالی داره چه حالی داره
از در و دیوار واسه دل میباره خدا میباره

چشمای من میل به گریه داره میخواد بباره
دل نمیدونی که چه حالی داره چه حالی داره
غصه به جز گریه دوا نداره خدا نداره

زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام

زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام

هر چی تو دنیا غمه مال منه
روزی هزار بار دل من میشکنه
دل دیگه اون طاقتا رو نداره خدا نداره
پشت سر هم داره بد میاره خدا میاره
از در و دیوار واسه دل مباره خدا میباره

دل دیگه اون طاقتا رو نداره خدا نداره
پشت سر هم داره بد میاره خدا میاره
غصه به جز گریه دوا نداره خدا نداره

زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام

زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام متن آهنگ جونم واست بگه (اگه حسودا بزارن)

اگه حسودا بزارن
ميبرمت يه جايي
که ندونن کجايي
آخه تا کي جدايي
دوست دارم خدايي

نميزارم يه غريبه
جامو تو قلبت بگيره
دستاي تو رو بگيره
اگه بخواد بگيره خدا کنه بميره

جونم واست بگه ديگه طاقت ندارم
جونم واست بگه ديگه راهي ندارم
دلو بگير و ببر هر جايي که خواستي
جونم واست بگه تويي تنها ستارم

دوست دارم بدون تا وقتي زنده هستم
تا دنيا دنياست به پاي تو نشستم
نگو دوسم نداري ميدونم دروغه
جونم واست بگه تويي تنها ستارم

اگه حسودا بزارن
ميبرمت يه جايي
که ندونن کجايي
آخه تا کي جدايي
دوست دارم خدايي

نميزارم يه غريبه
جامو تو قلبت بگيره
دستاي تو رو بگيره
اگه بخواد بگيره خدا کنه بميره

جونم واست بگه ديگه طاقت ندارم
جونم واست بگه ديگه راهي ندارم
دلو بگير و ببر هر جايي که خواستي
جونم واست بگه تويي تنها ستارم

دوست دارم بدون تا وقتي زنده هستم
تا دنيا دنياست به پاي تو نشستم
نگو دوسم نداري ميدونم دروغه
جونم واست بگه تويي تنها ستارم


متن آهنگ اون روزا که مي خواستمت

يه عمر به پات سوختم و ساختم
يه عمر به پات هستيمو باختم
اما خيلي دير دونستم
توي دلت جايي نداشتم

ديگه خيلي دير اومدي
يکي ديگه تو قلبمه
جاي تو رو گرفته و
دستاش توي دسته منه دسته منه دسته منه

اگه ميگم دوست دارم دروغ ميگم من ديگه دوست ندارم
يه روزي از همين روزا مياد که من ميرم و تنهات ميزارم

اون روزا که ميخواستمت ميخواستمت
دستات توي دست کي بود
گريه نکن که گريه هات دروغيه
من که ازت نميگذرم نميگذرم

يه عمر به پات سوختم و ساختم
يه عمر به پات هستيمو باختم
اما خيلي دير دونستم
توي دلت جايي نداشتم

ديگه خيلي دير اومدي
يکي ديگه تو قلبمه
جاي تو رو گرفته و
دستاش توي دسته منه دسته منه دسته منه

اگه ميگم دوست دارم دروغ ميگم من ديگه دوست ندارم
يه روزي از همين روزا مياد که من ميرم و تنهات ميزارم

اون روزا که ميخواستمت ميخواستمت
دستات توي دست کي بود
گريه نکن که گريه هات دروغيه
من که ازت نميگذرم نميگذرم


متن آهنگ فقط تا 7 روز

خيلي دير رسيدي اي دوست
هفت تا کفن پوسوندم
پيرهن سياه تنت کن کن فقط يه استخونم
ببين چي کردي با اين دل فکر کن فقط يه لحظه
نزار ديگه بيشتر از اين تنم تو گور بلرزه

ازت يه خواهشي دارم زير طابوتمو نگير
وقتي که رفتم زير خاک قبر منو بقل نگير
حالا ديگه راحت راحتي هر کاري که ميخواي بکن
منو به کي فروختي مفت برو واسه همون بمير

حالا ديگه راحت راحتي هر کاري که ميخواي بکن
منو به کي فروختي مفت برو واسه همون بمير

فقط تا هفت روز سياه تنت کن
شباي جمعه يادي از ما کن
عشقي که بردي باشه حلالت
عمري که بردي باشه حرومت

فقط بدون روز قيامت جلوي راه تو رو ميگيرم
تقاس اين عمري که از دست رفته رو ازت ميگيرم

فقط بدون روز قيامت جلوي راه تو رو ميگيرم
تقاس اين عمري که از دست رفته رو ازت ميگيرم


متن آهنگ خدا نشناس

[dj surush ]
هر چي کشيدم ديگه بسه ديگه
دل شده از همه ي کارات خسته ديگه
غماتو تنهايي کشيدم رو دوشم
بديات هرگز نميشه فراموشم
برو اسممو ديگه روي لبت نيار
از چشام افتادي ديگه منو يادت نيار
ديگه دوست ندارم ازت بدم مياد
بودم از سرت زياااااااااااااااد

[ali abdolmaleki ]
منم اون که با تو ساختش و باخت
اما افسوس نکردي احساس
اشک منو در مياري پا روي اين دل ميزاري
بسه ديگه خداااااااااا نشناس
قسم خوردي به اون خدا که نميشي ازم جدا
آخه مگه تو خدا نداااااااااااااااري
واگزارت به خدا آي رفيق نيمه راه
الهي روز و شب بباريييييييييييي الهي روز و شب بباري

[dj surush ]
هر چي کشيدم ديگه بسه ديگه
دل شده از همه ي کارات خسته ديگه
غماتو تنهايي کشيدم رو دوشم
بديات هرگز نميشه فراموشم
برو اسممو ديگه روي لبت نيار
از چشام افتادي ديگه منو يادت نيار
ديگه دوست ندارم ازت بدم مياد
بودم از سرت زياااااااااااااااد

[ali abdolmaleki ]
منم اون که با تو ساختش و باخت
اما افسوس نکردي احساس
اشک منو در مياري پا روي اين دل ميزاري
بسه ديگه خداااااااااا نشناس
قسم خوردي به اون خدا که نميشي ازم جدا
آخه مگه تو خدا نداااااااااااااااري
واگزارت به خدا آي رفيق نيمه راه
الهي روز و شب ببارييييييييييي الهي روز و شب بباري


متن آهنگ يادت رفت

اشک من باز دونه دونه
ميريزه آروم رو گونه
از همون روزي که رفتي
دل من داره بهووووووووووووونه

يادت رفت اون همه قول و قرارا
يادت رفت اون همه خاطره ها رو
يادت رفت يکي اينجا به پات نشسته
جز تو به هيشکي دل نبسته
يادت رفت يااااااااااااااادت رفت

اشک من باز دونه دونه
ميريزه آروم رو گونه
از همون روزي که رفتي
دل من داره بهووووووووووووونه

يادت رفت اون همه قول و قرارا
يادت رفت اون همه خاطره ها رو
يادت رفت يکي اينجا به پات نشسته
جز تو به هيشکي دل نبسته
يادت رفت يااااااااااااااادت رفت


متن آهنگ دلکم

غصه نخور ای دل بی کسم
گریه نکن گلم همه کسم
رسم دنیا بی وفاییه
دلکم دلکم دلکم

دل من بغضتو بشکن
غریبگی نکن با من
ببار مثل ابر بهار دل من

اونی که تو رو شکسته
خدا جوابشو میده
ببار مثل ابر بهار دلکم

غصه نخور ای دل بی کسم
گریه نکن گلم همه کسم
رسم دنیا بی وفاییه
دلکم دلکم دلکم

دل من بغضتو بشکن
غریبگی نکن با من
ببار مثل ابر بهار دل من

اونی که تو رو شکسته
خدا جوابشو میده
ببار مثل ابر بهار دلکم


شعر آهنگ نبض جسد

کي ميگه مرده نفس نميکشه
کي ميگه نبض جسد نميزنه
خوبه که چشاتو يک دم وا کني
ببين اون مرده چقدر شکل منه

ديگه دارم ميپوسم تو اين کفن
روي زخمام تو ديگه نمک نزن
هي از اين و اون نپرس مرده کيه
آره اون مرده منم جز من کيه

اشکي که هنوز تو چشامي
شعري که هنوز رو لبامي
بغضي که هنوز تو صدامي
جوني آآآآآآآآآآآآآآآآآآ
رفتي ديگه دارم ميميرم
ببين بي تو چقدر حقيرم
نرو اگه بري ميميرم
بمون بمون بموووووووووون

اشکي که هنوز تو چشامي
شعري که هنوز رو لبامي
بغضي که هنوز تو صدامي
جوني آآآآآآآآآآآآآآآآآآ
رفتي ديگه دارم ميميرم
ببين بي تو چقدر حقيرم
نرو اگه بري ميميرم
بمون بمون بموووووووووونتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۰ | 22:24 | نویسنده : نجمه |
  • دوصفر هفت
  • قالب بلاگ اسکای